Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten

 • blodet i oss

  Ola Åstrands ljuskonstverk ”blodet i oss” lyser upp en tunnel i Kviberg i varmaste rött.

 • Game Changer

  Michael Johansson låter idrottsgolvet vandra upp på Lundenhallens fasadväggar i ny konstgestaltning

 • Forest Fuel

  Jessica Lloyd-Jones förvandlar Sävenäsverket till upplyst skog under dygnets mörka timmar

 • Ett konstverk hittar tillbaka

  Läs om hur vi fick tillbaka ett sedan länge saknat konstverk


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

Teckning av Helena Mutanen

Helena Mutanens skulptur Teckning är en tolkning av en teckning som i sin tidigaste version publicerades i ett tyskt humormagasin från 1892.


Webbvernissage 2019

Här presenteras de konstinköp som gjorts till Göteborgs Stads konstsamling under 2018.

Pekka Turunen, ”Ligatne, Latvia”, fotografi

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.