Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten


Open call – Lindholmens tekniska gymnasium

Lokalförvaltningen bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till upphandling avseende konstgestaltning för Lindholmens tekniska gymnasium. Med fokus på hållbar utveckling och stor flexibilitet ska den nybyggda skolan förmedla kunskap och nytänkande.

Enprocentregeln för konstgestaltning

Inom ramen för enprocentregeln avsätts medel för konst i samband med ny-, om- eller tillbyggnation. Göteborg Konst driver tillsammans med konstsakkunniga projekt som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i en stad.


Askim Escape Pod

Konstprojektet av Jens Evaldsson består av flera delar. En geodesic dome vid Askimsbadet, samt  pedagogiskt program och utställning med inbjudna konstnärer och forskare på tema hav och klimat.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.