Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten


Enprocentsregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

Webbvernissage 2019

Här presenteras de konstinköp som gjorts till Göteborgs Stads konstsamling under 2018.

Pekka Turunen, ”Ligatne, Latvia”, fotografi


Askim Escape Pod

Konstprojektet av Jens Evaldsson består av flera delar. En geodesic dome vid Askimsbadet, samt  pedagogiskt program och utställning med inbjudna konstnärer och forskare på tema hav och klimat.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.