Open call – Inbjudan till konstgestaltning för Lindholmens tekniska gymnasium

Är du professionell konstnär med intresse av att arbeta storskaligt och i dialog med arkitektur? Inspireras du av möjligheten att förverkliga ett visionärt konstprojekt i samarbete med några av framtidens kunnigaste tekniker?

Lokalförvaltningen bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till upphandling avseende tvådelat konstgestaltningsuppdrag för Lindholmens tekniska gymnasium.

I årsskiftet 2019/20 ska de drygt 1000 eleverna och 120 lärarna på Lindholmens tekniska gymnasium flytta in i en ny och modern skolbyggnad. Med fokus på hållbar utveckling, stor flexibilitet och enkel omställbarhet av lokalerna, ska den nybyggda skolan förmedla kunskap och nytänkande.

Lindholmens Tekniska Gymnasium. Bild: KUB arkitekter, Bildframställning: Tomorrow

 

Uppdraget för konstnären är tvådelat

Uppdrag 1 består i att skapa ett storskaligt, permanent och visionärt konstverk till skolans atrium och entréplan. Konstverket och dess centrala placering ska medverka till att skapa en miljö som stimulerar till spontana möten, samtal och gemensam rekreation för skolans elever, personal och besökare.

Produktionsbudget 2 000 000 kr.

Uppdrag 2 är en konstgestaltning utifrån en deltagarprocess som involverar elever och lärare. Målet är att ta tillvara på de resurser och kunskaper som finns på Lindholmens tekniska gymnasium och utforska möjligheten till att arbeta ämnesöverskridande med ett konstprojekt och under projektledning av en konstnär. Produktionen av konstverket kommer delvis ske i skolan utifrån skolans resurser av tekniska verkstäder.

Produktionsbudget 300 000 kr.

Tre konstnärer kommer få skissuppdrag. Skissarvodet är 65 000 exklusive moms. Projektet i sin helhet ska vara fullföljt senast december 2020.

Intresseanmälan lämnas senast den 2019-03-11 i form av ett e-anbud via Lokalförvaltningens upphandlingsverktyg Visma TendSign.

Följ länk till upphandlingen