Fågelberget

På en stor gavelvägg av tegel har konstnären Bertil Malmstedt skapat en boplats för sina stiliserade fåglar i bränd lera.

Från hål i tegelväggen tittar nyfiket ett antal fåglar fram. Kanske ligger de och ruvar på sina ägg eller väntar de spanande ut för att se om deras partner är på inflygning med mat till fågelungarna?

Oavsett vad man tänker så är det en underfundig och humoristisk gestaltning.

Fabler

Ragnhild Alexandersson som skapat skulpturen ”Älg” i samma område fick också uppdrag att skapa ett antal mindre entrésymboler.

Det finns totalt tretton olika utformade skulpturer som alla är placerade på väggen vid porten in till trappuppgången. Alla knyter formmässigt an till ”Älg” på Annas gård.

Bilderna visar på en av dessa skulpturer.

Fågelbad

I mitten av 1990-talet renoverades och byggdes bostadsområdet i Högsbohöjd om och i samband med detta beställdes också ett flertal konstverk till området.

Denna skulptur som är utförd i två olika sorters granit, en röd och en svart, var menad att stå uppe på en höjd. Konstnären tänkte sig då att den skulle påminna om en kummel (ett sjömärke som använts ända sedan vikingatid och som består av stenar staplade på varandra, i senare tid vanligtvis vitmålade), men av olika orsaker fick verket en annan placering vilket naturligtvis påverkar verkets uttryck. Dessutom har det, som det syns på fotografierna, skett en förskjutning av de fyra översta stenblocken, vilket skall åtgärdas.

Översta stenblocket är som syns på bilden lätt urholkat och därav titeln som berättar att det även är ett fågelbad. I fördjupningen är en fiol uthuggen, kanske som en symbol för fågelsången från de badande fåglarna?

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseridon, Göteborg.

Älg

På en liten trädbevuxen kulle på en innergård i Högsbohöjd står denna fantasifullt gestaltade älg.

En humoristisk gestaltning av en älg som med en stor självsäkerhet i uttrycket blickar ut över gården från sin upphöjda position.

Samtidigt är denna  ”skogens konung” med sin stora ”pussmun” och sina mjuka former ganska avväpnande och säkert omtyckt bland barnen i området.

Hästhuvud

Ida Isaksson-Silléns naturalistiskt återgivna hästhuvud är placerat på en sockel bestående av tre olika slags granit.

Från ena sidan ser man hästhuvudet i vackert patinerat brons i siluett och på andra sidan upptäcker man att hästens nacke och hals är uppbyggd av två sammanfogade granitblock. En spännande kombination av granit och brons.

Ida Isaksson-Sillén har även utfört skulpturen ”Acceleration” i Vasaparken.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon, Göteborg.

Flora och Fauna

Framför entrén till den nyligen renoverade/nybyggda Västerhedsskolan i Högsbohöjd står Sara Nilssons tvådelade gestaltning. 

På varsin rund mosaikklädd sockel ser vi två mindre figurer i omålad aluminium. Bägge figurerna har människokropp och huvudformen får en att tänka på en björn och en räv. Den ena figuren har en bok uppslagen i knät, medan den andra sitter och betraktar omgivningen med sin ryggsäck på ryggen.

På sockeln Flora syns ett antal exempel på växter från svensk natur. På Fauna ser vi exempel från djurriket som; skata, varg, lokatt, orm, krabba, med mera.

En röst från havet

Magnus Perssons skulptur får en att ganska direkt associera till någon slags organisk livsform.

Med sin strömlinjeform är det lätt att tänka på ett smäckert havsdjur som glider fram genom vattnet, eller så ser vi bara en liten del av en större varelse vars rygg sticker upp ovanför vattenytan.

Oavsett vilka associationer man får är det en mycket elegant och klappvänlig form.

Konstnärens hemsida

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon, Göteborg.

Game Changer

Alla som varit i en idrottshall känner säkert igen alla de banmarkeringar i olika färger som täcker golvet och markerar gränserna för olika sportaktiviteter.

Konstnären Michael Johansson har i sin konstgestaltning av Nya Lundenhallen valt att lyfta ut delar av dessa banmarkeringar och placera dom på två av idrottshallens väggar.

Gestaltningen tar effektivt tag i de stora väggytorna genom att spela de olika färgerna och formerna mot varandra och berättar samtidigt på ett underfundigt vis på vad som försiggår på insidan av väggarna.

Verket ägs och förvaltas av Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg.

Nalle

Skulpturen är sedan en tid saknad/stulen och finns således inte längre på sin plats.

Efter skadegörelse ersattes originalet med en replik 1948, som placerades vid Fjällgatan – Oscar Fredriksskolan. Den ursprungliga ”Nalle” var placerad vid en lekplats bredvid Oscar Fredriks kyrka.

Utöver ”Nalle” har konstnären även utfört ”Elementens kamp” på beställning av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Placerad nedanför St. Pauli kyrka i Göteborg.

Inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Mannen och trädet

En naturalistiskt återgiven mansfigur halvligger naken på en gräsmatta och betraktar en abstrakt figur på en stensockel några meter bort.

Många har säkert sett denna skulptur när de passerat Viloplatsen med spårvagnen ner mot Redbergsplatsen. Britt-Marie Jerns konstverk var det vinnande förslaget i en konstgestaltningstävling och kom på plats 1991.

Titeln ”Mannen och trädet” kanske väcker frågor hos någon. Figuren på sockeln ett par meter upp i luften ser ju ut att vara en abstrakt tolkning av mannen på gräsmattan snarare än ett träd. Är det sig själv han betraktar?

Efter ett samtal med konstnären framkom att hon inspirerats av en indiansk myt där träden anses vara minst lika levande som vi människor och därmed varelser som skall behandlas med samma respekt som vi förhoppningsvis bemöter våra medmänniskor med. Som en del av en holistisk livssyn där allt levande hänger ihop i symbios. En livssyn mänskligheten kanske i mångt och mycket tappat bort.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon, Göteborg.

Konstnärens hemsida