• © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  • © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  • © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  • © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  • © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  • © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  • © Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018


Konstnär: Ilja Karilampi

Titel: thinking thinking dot dot dot
Material: Neonljus, färgsättning
Mått (hxbxd): Längd ca 20 m
Placering: Fjällkåpan Angered visa karta-->
Placerat år: 2018

Om verket:

Hösten 2018 invigdes Bostadsbolagets nya återvinningscentral i Rannebergen.

Konstnären Ilja Karilampi fick uppdraget att gestalta byggnaden. Ett avsnitt ur uppdragsbeskrivningen lyder: ”Gestaltningen skall visuellt ta fasaderna i anspråk och leverera en intresseväckande tolkning av den verksamhet som byggnaden syftar att användas till. Med ett tydligt formspråk, som även kan uppfattas på längre avstånd, ska gestaltningen tillföra byggnaden och platsen en särprägel. Gestaltningen bör ge en direkt upplevelse men samtidigt innehålla en komplexitet snarare än att endast vara illustrativ eller dekorativ”.

När man läser uppdragsbeskrivningen kan man bara konstatera att konstnären i detta fall lyckats mycket väl med att sätta fokus på byggnaden och dess funktion, både tack vare den djärva färgsättningen, och med den i sammanhanget lite oväntade gestaltningen med neonrör och ett blinkande textbudskap. Ingen lär undgå att en ny återvinningscentral kommit på plats i Rannebergen. Självklart framstår byggnaden extra speciell under dygnets mörka timmar då neonljuset kommer till sin rätt.

De olika delarna i neon löper runt tre sidor. På den övre kortsidan ser man en vit blomform, på framsidan syns två streckade linjer, ordet ”vip” och ”ÅTER”, en vit krumelur som man kan tolka som en signatur eller en ”tag”. Runt hörnet ser man ordet ”VINN” i gul neon. Orden ”ÅTER” och ”VINN” tänds och släcks enligt en återkommande intervall.

Ilja Karilampi (född 1983) är verksam i Stockholm och Berlin. Han är utbildad på Städelschule i Frankfurt am Main och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Ilja har sedan dess haft ett flertal separatutställningar samt medverkat i en rad grupputställningar. I urval: Belenius/Nordenhake, Stockholm; steirischer herbst, Graz; MoMA PS1, New York; Catherine Bastide, Bryssel; Kunst-Werke, Berlin; Wilkinson Gallery, London; Kiasma, Helsingfors, och New Jerseyy, Basel.
2017 gjorde han ”Uninterruptable”, en offentlig utsmyckning på KTH och Karolinska i Flemingsberg.

Återvinningscentralen ”Fjälltippen” är en utökad service till Bostadsbolagets hyresgäster i Rannebergen där det går att lämna hushållens avfall som normalt sätt lämnas på stadens ÅVC-anläggningar. Upphandlingen av konstgestaltningen har skett i samarbete med Göteborg Konst.

Läs mer om verket här.

-Tillbaks till konstkartan-