• August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
 • August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019


Amason i strid med panter

Konstnär: August Kiss
Material: Bemålad zink
Mått: (hxbxd): 110 x 147 x 65 cm
Placering: Slussgatan 3, 411 06 Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1850

Om verket:

Denna dramatiskt uttrycksfulla skulptur är en kopia efter ett original av den tyske konstnären August Kiss (1802 – 1865). Originalet är placerat framför Altes Museum i Berlin och är cirka tre gånger så stort.

Med den ca tre meter höga skulpturgruppen ”Amason i strid med panter” från 1839 fick konstnären sitt stora genombrott och han fick därefter ett flertal prestigefyllda uppdrag i Tyskland.

Som ofta under denna tidsperiod var de klassiska mytologiska berättelserna en viktig inspirationskälla för många konstnärer. I detta fall valde August Kiss att i skulpturen gestalta en kvinnlig krigare som det berättas om i den grekiska mytologin. Där benämns de som Amasoner* och sades vara en krigisk stam från Persien bestående av enbart kvinnor.

Skulpturen beskriver en mycket dramatisk scen, där en panter har satt sina klor och tänder djupt i och runt halsen på en häst, vars blick uttrycker ren dödsångest. Amason-krigaren höjer sitt spjut, redo att stöta det in i den attackerande panterns kropp. Hennes blick uttrycker däremot snarare beslutsamhet än dödsångest. Vem som överlever eller inte kommer fortfarande vara höljt i dunkel…

Kopior
Kopior av skulpturen finns i naturlig storlek. Bland annat vid konstmuseet i Philadelphia, USA. Ett antal kopior gjordes också i denna 1/3-dels version som är ca 110 cm hög. Märkligt nog finns dessutom en kopia som är gjuten hos företaget J.&C.G. Bolinder i Stockholm någon gång under 1800-talets senare hälft, dock bär exemplaret i Trädgårdsföreningen ingen sådan gjutarstämpel. Hur denna kopia kom till Göteborg är inte klart, heller inte vem som bekostade den.

*Amasoner
Det finns forskare som menar att berättelsen om Amasonerna är en patriarkalisk, sedelärande bild av hur samhället inte borde vara, att man vänder på alla begrepp och påstår något så befängt som att kvinnor skulle kunna vara krigare, när alla egentligen förstår att krig och dylikt sköts bäst av män och kvinnornas plats är att ta hand om hem och barn. Dessutom ansågs att om kvinnorna gav sig ut och krigade skulle mänsklighetens fortlevnad vara hotad.

Många konstnärer har under konsthistoriens lopp blivit fascinerade av Amasonerna och de förekommer därför relativt ofta i olika gestaltningar.
I Göteborg finns som exempel  ”Sårad Amazon”, placerad framför Göteborgs Konstmuseum.

Zink
Skulpturen är gjuten i zink som är ett mycket mjukare och känsligare material än brons. Den målades sedan i olika färgskikt för att se ut som den var gjord i brons. Från början var den placerad utomhus framför Palmhuset i Trädgårdsföreningen där den stod i många år. Materialet tog med tiden skada och även ena armen och spjutet försvann, så år 2006 beslöts att åtgärda skulpturen och en ny arm med tillhörande spjut tillverkades och en konservering gjordes. Konserveringen är utförd med material och metoder som är lämpade för placering inomhus och därför står nu ”Amason…” under tak i sitt lusthus. Förhoppningsvis kommer man i Göteborg kunna fira skulpturens 200-årsjubileum år 2050.

-Tillbaks till konstkartan-