• Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist
  • © Foto: Jan Peter Dahlqvist


Bältespännarna

Konstnär: Johan Peter Molin
Material: Brons
Mått: (hxbxd): Skulptur: 220 x 155 x 75 cm. Sockel: 132 x 200 x 115 cm
Placering: Stora Teatern, 411 36 Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1914

Längs Avenyns gångstråk mittemot Stora teatern utspelas en kamp mellan två mansfigurer av brons. Vad de slåss om berättas i bildsekvenser och runskrift längs skulpturens sockel.

Bältespännarna är en nationalromantisk skulptur av Johan Peter Molin. Den föreställer två män som slåss om samma kvinna genom den mytiska tvekampsformen spänna bälte. De två stridande parterna fick varsin kniv och spändes sedan ihop med ett bälte kring midjan.

På sockeln berättar reliefer om bältespännardramats olika faser. På tre av sidorna finns också slingrande ormliknande runor.

Skulpturen blev Molins stora genombrott i mitten av 1800-talet. Verket var oerhört populärt över hela Europa och ställdes 1859 ut i Paris. Versionen som står i Göteborg kom på plats 1914 efter en insamling av engagerade göteborgare.

1863 invigdes den första versionen, som var utförd i bronsbelagd zink. Men materialet var inte bra ur hållbarhetssynpunkt och skulpturen höll på att förstöras. För att rädda den gjordes en avgjutning i brons som stod klar 1914.

Den gamla zinkversionen såldes till Vänersborg. Även där ersattes den med en bronsavgjutning 1964. Skulpturen kallas också Bältespännargruppen och gjordes i flera utföranden. De finns bland annat utanför Nationalmuseum i Stockholm och Vänersborgs museum och i Mästarnas Park i Hällefors.

Johan Peter Molin levde mellan 1814 och 1873. Han föddes i Göteborg och studerade i Köpenhamn, Rom och Paris. 1855 blev han professor i skulptur vid Konstakademin i Stockholm.

Verket Bältespännarna är delvis bekostat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.


-Till konstkartan-