• Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • © Foto: Jan Peter Dahlqvist
  • © Foto: Jan Peter Dahlqvist
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • Johan Peter Molin, "Bältespännarna". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
  • © Foto: Jan Peter Dahlqvist
  • © Foto: Jan Peter Dahlqvist


Bältespännarna

Konstnär: Johan Peter Molin
Material: Brons
Mått: (hxbxd): Skulptur: 220 x 155 x 75 cm. Sockel: 132 x 200 x 115 cm
Placering: Kungsportsavenyen, Lorensberg, Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1914

Om verket:

Bältespännarna ställdes ut i Paris 1859. År 1862 gjordes en insamling bland några engagerade göteborgare, däribland troligen Oskar Dickson,  och skulpturen köptes in.

Den 15 maj 1863 invigdes den första versionen, som var utförd i bronsbelagd zink. Detta material var inte idealt ur hållbarhetssynpunkt och skulpturen hotades att helt förstöras. För att rädda Bältesspännarna i Göteborg beslöts 1913 i stadsfullmäktige att avsätta 7500:- från Charles Felix Lindbergs donationsfond till en ny avgjutning i brons. Denna avgjutning gjordes med Nationalmuseums gipsversion som förlaga. Den nya bronsversionen av skulpturen placerades 20 mars 1914.

Zinkversionen såldes till Vänersborg 1914 men nedbrytningen fortsatte där och 1964 lät man även där gjuta om den i brons.

Motivet beskriver en tvekamp med kniv, på liv och död, mellan två män, sammankopplade med ett bälte. Anledning till kampen är att bägge männen åtrått samma kvinna och blivit osams över detta. Historien som föregår tvekampen, berättas som i serieform, i relieferna som pryder skulpturens sockel där också en runskrift löper runt överkanten av sockeln. Texten i runskriften är hämtad från den fornnordiska Eddan. Det är en sorglig historia som slutar med att bägge männen dör och kvinnan blir sörjande kvar.

Bältespännarna är den första offentliga skulptur som Charles Felix Lindbergs donationsfond medfinansierade i Göteborg.

Konstnären Johan Peter Molin föddes i Göteborg 1814. Han studerade i Köpenhamn, Rom och Paris. 1855 blev han professor i skulptur vid Konstakademien i Stockholm. Originalet till Bältespännarna utförde Molin 45 år gammal i Paris 1859. Han avlider i Stockholm 1873.

Läs mer om Bältespännarna (WikiWand)

-Tillbaks till konstkartan-