• Beng Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn" under renovering/konservering. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • Bengt Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016


Gustaf II Adolf

Konstnär: Bengt Erland Fogelberg
Material: Brons
Mått: (hxbxd): 6,6 m x 3,4 m ca
Placering: Gustaf Adolfs torg göteborg visa karta-->
Placerat år: 1854

Om verket:

Efter Poseidon hör väl denna staty till en av de mest kända i staden.

Det är också en av de äldsta med över 160 år på nacken. Ett monument över den andre kung som grundade staden Göteborg. Redan 1607 hade kung Karl den IX, pekat ut den första stadsbildningen vid Färjenäs på Hisingen. Denna förstördes dock av danskarna och fjorton år senare pekades än en gång staden Göteborgs strategiska läge ut, denna gång av kung Gustaf den II Adolf.

I mitten av 1800-talet bestämdes i Göteborg att man ville hylla sin grundare med en staty. Uppdraget att utföra arbetet gick 1845 till Bengt Erland Fogelberg (1786-1854), som var född och uppvuxen i Göteborg. Fogelberg vars far var gjutare, fick tidigt sin skolning som lärling hos fadern. Senare utbildade han sig på Konstakademin i Stockholm, där han bland annat studerade för Johan Tobias Sergel. Fogelberg blev även senare ledamot i Konstakademin.

Efter att han erhållit ett resestipendium reste han till Paris och Rom för vidare studier. Fogelberg kom därefter att tillbringa större delen av sitt liv i Rom, med kortare vistelser i Sverige.

Den första gjutningen av statyn misslyckades och fick gjutas om, men än en gång blev leveransen försenad då fartyget med den andra kopian förliste utanför tyska kusten. Driftiga Helgolandsbor lyckades bärga statyn, men de begärde en såpass stor bärgningssumma att man från Göteborgs stads håll beslöt att istället beställa en tredje avgjutning som så småningom kom fram till sin plats på Gustaf Adolfs torg. Avtäckningen skedde under högtidliga former den 18 november 1854, då även konstnären var på plats. Bara en dryg månad senare den 22 december avled han i Trieste, Italien.

På sockeln finns en inskription som lyder: Åt Konung Gustaf Adolf den Store Götheborgs grundläggare af Stadens innevånare. År 1849

2014 täcktes statyn in i plast och en omfattande renovering/konservering gjordes eftersom det fanns ett stort underhållsbehov. Bilderna visar statyn efter renovering. På stensockeln ser man tydligt att en renovering gjorts, då man nu kan ana att sockeln en gång varit vit. Under åren har den utfällda kopparen från bronsstatyn missfärgat stenen och rester finns fortfarande kvar av den gröna kopparfärgen.

 Läs mer om Bengt Erland Fogelberg (wikipedia)

Läs mer om statyn (wikipedia)

-Tillbaks till konstkartan-