• John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget före renovering. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Text på postament. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Text på postament. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
 • John Börjeson, Karl den IX ryttarstaty. Text på postament. Foto taget efter renovering, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018


Karl den IX – ryttarstaty (Kopparmärra)

Konstnär: John Börjeson
Material: Koppar & brons
Mått: (hxbxd): Höjd 11 meter ca. Postament 5,6 m, skulptur 5,6 m
Placering: Östra Larmgatan, Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1904

Om verket:

Ryttarstatyn föreställande Karl den IX kom till genom ett initiativ från överstelöjtnanten Albert Jacobsson, runt sekelskiftet 1800-1900.

Han ansåg att Karl den IX var värd stå staty i staden som han grundat. Den ursprungliga stadsbildningen som benämndes Göteborg och som Karl den IX grundlade år 1607, låg vid nuvarande Färjenäs. Denna brändes senare ner av danskarna.

Albert Jacobsson bildade en kommitté som samlade in 75 000:- för att sätta igång arbetet och beställningen gick till professorn vid Konstakademin i Stockholm, John Börjeson. Stadsfullmäktige i Göteborg beslöt att bidra med 25 000:- till grundläggningsarbetet och den totala summan för staty och postament uppgick till dryga 100 000:-.

Invigningen av statyn skedde den 7 september 1904. Invigningstalare var kung Oscar II och landshövding Gustaf Lagerbring.

Den första placeringen av statyn var på andra sidan gatan (ungefär där Nikes Göteborg är placerad), men på grund av ökad trafik bestämdes att man skulle flytta statyn till sin nuvarande plats, vilket skedde 1936.

Namnet ”Kopparmärra” som är den folkliga benämningen på ryttarstatyn stämmer väl såtillvida att skulpturen består av 88% koppar, men hästen är inget sto, utan en hingst.

På postamenten kan man bland annat läsa texten: ”Göteborgs Stads invånare reste denna stod år 1904 i tacksam hågkomst av det äldre Göteborgs grundare”

Totalt väger bronsstatyn ca 6,5 ton, fundamendet i bohusgranit väger 25 ton.

Läs mer om tillkomsten av Karl den IXs ryttarstaty.

Läs mer om konstnären John Börjeson (Wikipedia)

Läs om Emma Strödes konstverk ”Nikes Göteborg” som bland annat är en kommentar till ”Kopparmärra”.

En omfattande restaurering av skulpturen gjorde sommar/höst 2018, då en grundlig rengöring gjordes för första gången sedan 1904. Det känns som om vi nu ser skulpturen som den såg ut när den var ny. Nu framträder många fina detaljer som tidigare dolts av damm och avlagringar. Dessutom har saknade delar återskapats på ett mycket fint sätt.
Läs mer om arbetet med renoveringen.

-Tillbaks till konstkartan-