• "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016
  • "Lejon" © Camilla Bergman Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2016


Lejon (Lejontrappan)

Konstnär: Camilla Bergman
Material: Brons
Mått: (hxbxd): 125 x 290 x 96 cm
Placering: Södra Hamngatan 35, 411 14 Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1991

Om verket:

1990 byggde man om vid Brunnsparken för att bland annat bereda väg för spårvagnar.

I samband med detta ville man skapa kontakt med Stora Hamnkanalen så man byggde den breda trappan ner mot vattnet där man nu kan sitta och titta ut över Hamnkanalen tillsammans med Camilla Bergmans ståtliga lejon.

Bron över kanalen heter Fontänbron och döptes efter fontänen ”Såningskvinnan” (Johanna i Brunnsparken) i slutet på 1800-talet. Dessförinnan fanns en träbro (Lejonbron) med fyra trälejon stående på vart brofäste. När platsen förnyades ville man knyta an till den gamla bron och idén om att åter ha ett par lejon presenterades. Då inga pengar fanns avsatta för de nya lejonen gick arkitekten Göran Wallin från Stadsbyggnadskontoret, som var starkt engagerad för platsen, ut till företag och institutioner och lyckades få dom att skänka tillräckligt för att bekosta de två bronslejonen. Det ena lejonet bekostades av Östra Nordstadens Samfällighetsförening och Sveriges Riksbank, det andra av Fastighets AB Regnbågen, SPP, Göteborgs och Bohus Läns stadshypoteksförening, Handelsbanken, NCC Väst och Wasa Försäkring. Lejonen kostade tillsammans ca en miljon kronor.

Invigningen av den färdiga Lejontrappan var på Gustav Adolfsdagen den 6 november 1991.

-Tillbaks till konstkartan-