• © Goran Hassanpour & Fanny Zu Knyphausen 2019. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
  • © Goran Hassanpour & Fanny Zu Knyphausen 2019. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
  • © Goran Hassanpour & Fanny Zu Knyphausen 2019. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019
  • © Goran Hassanpour & Fanny Zu Knyphausen 2019. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019


Meaning well by doing harm

Konstnär: Goran Hassanpor & Fanny Zu Knyphausen
Material: plåt, färg
Mått: (hxbxd): 206 x 738 x 5 cm
Placering: Julianska gatan 16 Göteborg visa karta-->
Placerat år: 2019

Nio stängda dörrar sammanfogade i en spiralform lyser vitt på en gräsyta i ett bostadsområde i Kortedala.

Verket består av totalt nio paneler i en spiralform, gestaltade som dörrar med handtag och lås. Den vitlackerade ytan täcks av en schematisk översikt, ett språkträd, över de ännu levande och utdöda indoeuropeiska språken och dess språkstammar. De utdöda språken är överstrukna.

Så här säger konstnären Goran Hassanpor om verket och idén bakom:
”När jag fick reda på att svenska och mitt modersmål kurdiska kommer från samma rot i det indoeuropeiska språkträdet väcktes min fascination för språk och hur de hänger ihop. Trots att de två språken är så olika har de gemensam historia! Vi valde att i språkträdet även ha med de utdöda språken som funnits men försvunnit, så att det går att följa språkutvecklingen i verket”

Vinster och förluster
Numer när så många människor kommunicerar och förstår varandra genom framförallt det engelska språket, via Internet och andra kanaler, kan man tänka att det är en bra sak som kan innebära en ökad förståelse för varandra. Samtidigt går ju också något förlorat genom alla de språk som försvunnit eller hotas att försvinna. Språk som helt säkert formades utifrån helt andra världsbilder än de som format dagens engelska språk. Mänskligheten vinner något, men blir samtidigt fattigare.

Gyllene snittet och spiralformen
Drygt 100 år före renässansen (1400-1600-talet) utvecklade den italienske matematikern Leonardo Fibonacci (1170-1250) en sifferserie som kommit att kallats Fibonacci-talen. Denna sifferserie ligger till grund för det som brukar benämnas ”gyllene snittet”. En idé från renässansen, om människans upplevelse av harmonisk balans gällande proportioner, exempelvis inom bildkomposition och arkitektur.
Spiralformen i detta konstverk bygger på principen om det gyllene snittet.

Konstverket Meaning well by doing harm invigdes lördag den 23 november 2019.


-Till konstkartan-