Askim Escape Pod

Jens Evaldsson, Askim Escape Pod, 2018. Foto: Björn Duivenvoorden

I ett samarbete mellan Park- och naturförvaltningen, Trygg, vacker stad och Göteborg Konst har konstnären Jens Evaldsson under hösten arbetat med att skapa ett pedagogiskt program och en träflotte med en halvsfärisk genomskinlig skulptur, en så kallad geodesic dome. Flotten har byggts vid Askimsbadet och tanken är att den ska vara ett flyttbart landmärke och en plats för möten, konst, föreläsningar och workshops.

Rapporterna om miljöförstöringen av haven är många och allvarliga. Detta är något som berör alla, på lokal, nationell och internationell nivå. Något som särskilt uppmärksammats under senare år är nedskräpningen av havet där plast är en elak bov i dramat. Med syfte att öka miljömedvetenheten och kunskapen om vatten som resurs, med särskilt fokus på problematiken med nedskräpningen av havet arbetade konstnären Jens Evaldsson under hösten 2018 med verket Askim Escape Pod (Nödkapsel för Askim). Uppdragsgivare var Trygg, vacker stad, park- och naturförvaltningen i samarbete med Göteborg Konst. Uppdraget bestod av två delar; en pedagogisk där medskapande och lärande stod i centrum, och en fysisk, en konstgestaltning, som under två år ska kunna fungera som mötesplats och utgångspunkt för lärande samtal och utforskande.

Jens svar på uppdraget var dels ett pedagogiskt program där barn och unga från olika stadsdelar i Göteborg fick möta konstnärer och forskare för workshops och samtal utifrån olika teman såsom ”havet och vattnet som offentlig plats”, ”katastrof och klimat” och ”nedskräpning av havet”. Och dels en konstgestaltning i form av en träplattform med en halvsfärisk genomskinlig struktur på (en så kallad geodesic dome). Plattformen är en flotte vilken flyter på vattnet i händelse av översvämningar. Ett löfte om att erbjuda torr mark även om klimatförändringarna får isarna att smälta.

Askimsviken, eller Askimsbadet, är en av Göteborgs största badplatser. Här finns en långgrund sandstrand och stora gräsytor för sociala aktiviteter och rekreation. Badet har en 259 meter lång badpir. Ramper ner till sandstranden och från piren gör platsen lättillgänglig för alla.

Pedagogik och medskapande

Jens Evaldsson är en konstnär som jobbar med organisation som ett material, och ingår ofta i olika samarbeten där det sociala ger upphov till både fysiska och immateriella verk. Genom olika metoder skapas möjlighet att föra samtal kring frågorna: Vad är det att vara människa? Hur blev vi de vi är? Och hur kan vi kan leva tillsammans?

Som en del av sitt arbete i Göteborg och Askim valde Jens att bjuda in ett antal konstnärer och forskare som på olika sätt arbetar med klimatfrågor. Jens satte ihop ett pedagogiskt program som breddade tematiken för projektet från fokus på nedskräpningen av havet till att behandla fler frågor som på olika sätt berör klimatförstörelsen. Barn och unga från olika stadsdelar i Göteborg har deltagit i samtal, workshops och föreläsningar.

Utöver programmet med inbjudna gäster har Jens vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern 2018 arbetat tillsammans med personal och ungdomar på Hjällbo fritidsgård. De har bland annat byggt en platsspecifik portal till fritidsgårdens lokaler. Genom Jens närvaro i Hjällbo har ungdomarna och personalen kommit i kontakt med konstprojektet och varit en aktiv del i det. Löpande samtal om Askim Escape Pod och dess tematik har kunnat lyfta frågor kring klimatet och Hjällbo fritidsgård har också fungerat som plats för två av programpunkterna med inbjudna gäster.

Flera av programpunkterna har på olika sätt lämnat spår efter sig. Workshops på Askimsbadet med förskolebarn har resulterat i skräpskulpturer som under sommarhalvåret kan ses i utställningsrummet Långgrundet på Askimsbadet. Konstnären Erik Sjödin som höll i en föreläsning och workshop om katastrof, klimat och eld på Hjällbo fritidsgård har också bidragit till utställningen med en vedspis och köksutrustning. Dessa har tidigare använts i mobila vedeldade kök inom projektet “Vi bär fortfarande på elden”, ett projekt som sätter fokus på människans långa och komplexa relation till eld. Spisen och köksutrustningen kan bäras ut till Askim Escape Pod och kan i framtiden användas där för sociala aktiviteter på temat eld och matlagning.

Escape Pod under uppbyggnad, hösten 2018. Foto: Björn Duivenvoorden

Fysisk konstgestaltning

Den fysiska delen av Askim Escape Pod består av en träplattform med en halvsfärisk transparent struktur på (en så kallad geodesic dome). Plattformen är en flotte vilken flyter på vattnet i händelse av översvämningar.

Runt om plattformen finns 4 platsgjutna betongtyngder till vilken plattformen är fastkedjad. De stora tyngderna väger 200 kg vardera och kan hålla fast flotten i stormar och mindre översvämningar. Om vattnet stiger längre än kedjornas längder kommer flottens flytkraft på 5 ton överskrida tyngdernas vikt i vatten (betong väger bara hälften så mycket under vatten). Tyngderna kommer då att lyftas upp och hänga under som stabiliserande ballast tills farkosten når grundare land.

Det går att sjösätta flotten. Det behövs 7-10 personer för att bära den ca 300 kg tunga skulpturen. Till Askim Escape Pod hör också en liten elmotor som kan användas för att köra flotten på vattnet.

Om konstverkets mobilitet säger konstnären Jens Evaldsson att “konstverkets fysiska del kan fungera som ett fordon för både kroppen och tanken. Den kan rädda oss fysiskt undan klimatförändringarna och ge upphov till nya idéer om vad som behöver göras för att rädda naturen och oss. Kanske behöver vi ta oss utanför vår egen komfortzone för att se den stora bilden? Kanske kan vi inte fly in i en bubbla, för vart skall vi åka? Naturen är störst. Alla bubblor vi skapar finns inuti naturen så kanske är det mest intressanta vi kan göra att lämna våra kulturella skal och förändra vår relation till naturen.”

Den 12-sidiga plattformen symboliserar klockan och vår tid på jorden och dess problem med klimat och miljö. Domens mönster och struktur refererar till stjärnhimlen.

Alla material är valda med projektets klimattema i åtanke. Aluminium är lättviktigt, starkt, ogiftigt, rostfritt och åtevinningsbart (men kräver dock mycket energi att tillverka). Träet är Organowood, ett kiselimpregnerat trä som är rötsäkert, eldfast, miljövänligt. Flytskummet inuti flotten är LDPE, den mest miljövänliga skumplasten, som bara blir koldioxid och vatten om den bränns. Det transparenta kapellet är sytt av ETFEplast. Denna plast är ett flourbaserat material som är smutsavvisande (släkt med teflon), eldfast, har hög dragstyrka och släpper igenom UV-ljus. Det sistnämnda är en unik egenskap och gör att plasten aldrig åldras, ger 30 % högre tillväxt om den används till växthus, samt gör det möjligt att bli solbränd under den.

Konstgestaltningen är en interaktiv skulptur vilket betyder att den är öppen för alla att använda på olika sätt: Det går att sitta i den och titta på solnedgången eller stjärnorna. Ta skydd undan kyla, regn och vind. Reflektera över klimatförändringarna och hur vi kan ta hand om planeten. Förhoppningen är också att plattformen används för att exempelvis samla till samtal och diskussioner.

Tanken är att flotten med sin dome ska finnas på Askimsbadet under två år och ska kunna fungera som utgångspunkt för exempelvis workshops och samtal kring miljöfrågor, både för den pedagogiska verksamheten som redan drivs på Askimsbadet och för vem som helst som vill använda den. Den offentliga konsten är allas.

Jens Evaldsson  (född 1975)  bor och verkar i Stockholm.  Han tog sin MFA vid Kungliga Konsthögskolan år 2009.  Efter sin examen har Jens haft en soloutställning på T-Tasu Gallery, Tsukuba , Japan. Han har också medverkat i flera grupputställningar, “Maretopia Control” (2016), Water Research Area, Karlstad i samarbete med Konstfrämjandet Värmland och “Experiment Maretopia” (2015) Experiment Stockholm, Färgfabriken, i samarbete med Konstfack, Stockholm. Jens har även gjort offentliga gestaltningsuppdrag, till exempel för Södertälje Science Park, Stockholm och i Vallastaden, Linköping.

Medverkande:

Johan Eyssen är verksam som friskaffande konstnär sedan 1987 och driver bland annat sitt eget galleri (happychoppers.se). Han bor nära havet på Tjörn, där han tillverkar sina konstföremål. De senaste åren har han även jobbat som strandstädare på uppdrag av Västkuststiftelsen.

Marie Gayatri Ekedahl har arbetat med konst i naturen sedan 1990-talet. I sina verk reflekterar hon alltid över frågan: Hur relaterar vi till naturen, och vad betyder den för oss? De senaste åren har Marie arbetat med utbildning och konst med naturtema, för att genom konstnärliga uttryck få fler människor att fundera på vår relation till naturen.

David Jonstad är journalist och författare, bland annat till den uppmärksammade boken Kollaps. Hans senaste bok heter Jordad. David är uppväxt i Stockholm men bor numera i Dalarna.

Florina Lachmann är delprojektledare och ansvarig för strandstädarkartan i projektet Ren Kust, som är en del av Västkuststiftelsen. Hon är miljövetare och skrev sin masteruppsats om plast i haven.

Svante Lysén är fotograf och arbetar halvtid som konservator och utställningstekniker på Göteborgs Naturhistoriska Museum, där han även är museets valexpert. Han är en hängiven kajakpaddlare och naturnjutare. Bästa stunderna i livet har varit tre årslånga vildmarksvistelser i Kanada, Svalbard och östra Grönland.
Jennifer Rainsford är filmare och konstnär baserad i Stockholm.

Erik Sjödin bedriver en konst- och researchverksamhet som kretsar kring beroendeförhållanden och relationer mellan människor och andra varelser, ting och fenomen, samt frågor om hur vi lever idag, har levt i det förflutna och kan leva i framtiden.

Ungdomar och personal på Hjällbo Fritidsgård

Barn och personal på Förskolevägens förskola

Barn och personal på Karneolgatans förskola

Tack till: Rickard Råström, Moa Forstorp, Karl Löfberg, Jari Kaljunen, Mecki Granberg, Erik Sund, Kristofer Svenberg, Roger Hatlebrekke, Leif Hauge, Rut-Karin Zettergren, Hjällbo fritidsgård, Karneolgatans förskola, Förskolevägens förskola samt till medverkande konstnärer och forskare.

Byggmaterialet som använts är miljövänligt och miljöklassat.
Projektet har genomförts med stöd av: