Donationer

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Charles Felix Lindbergs Donationsfond

Vid sin död 1909 efterlämnade köpman Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs stad vilket då motsvarade 12 % av hela Göteborgs årsbudget. Enligt testamentet skall fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande.” Pengarna skulle användas till skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har till exempel finansierat stora delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och S A Hedlunds park.

Charles Felix Lindbergs donationsfond ger oss fortfarande möjlighet att lyfta våra gemensamma platser och torg med konst. Idag är Kulturnämnden styrelse för donationsfonden. Göteborg Konst förvaltar de skulpturer som finns och föreslår i samråd med olika aktörer – inte minst med stadens invånare som genom att lägga motioner vart tredje år tillsammans med en ledamot i kommunfullmäktige –  vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning

Mer information:

⇒ Charles Felix Lindbergs testamente  (pdf)

Per och Alma Olssons grundskolefond

Per och Alma Olssons grundskolefond

En annan fond som idag förvaltas av Göteborg stad är Per och Alma Olssons grundskolefond. Genom att instifta två fonder testamenterade 1926 grosshandlarparet Per och Alma Olsson sin samlade förmögenhet till staden.

Syftet med fonden är att förse Göteborgs grundskolor med konst ”ägnat att väcka barnets fantasi och utveckla dess färgsinne.” Göteborg Konst bistår fonden med sakkunskap. Den årliga avkastningen används till att en konstnär skapar ett platsspecifikt konstprojekt. Resultatet blir ett konstverk integrerat i skolans miljö och där elever och personal ges möjlighet att få ta del av processen.

Det finns en utdelningsansvarig grupp av politiker för fonden. Göteborg Konst bistår gruppen med sakkunskap och hjälp.

Mer information:

⇒ Per och Alma Olssons testamente (pdf)

⇒ Reglemente Per och Alma Olssons grundskolefond (pdf)

⇒ Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1958 (pdf)

 

Intresseanmälan för konstprojekt i grundskolan:

Om du som representant för en grundskola i Göteborg vill anmäla intresse för att delta i ett kommande projekt arrangerat av Per och Alma Olssons grundskolefond, fyll i formuläret nedan.

 

Stadsdel*
*
*
Skolans årsklasser*
*
*
*

Ange när ni tidigast kan delta i ett projekt samt önskemål om ev. tema

* Obligatoriska fält