Enprocentregeln

Göteborg Konst. 1%-regeln

Göteborg Konst arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummen. Tillsammans med konstsakkunniga driver enheten konstprojekt som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i en stad.

I Göteborg Stad är det ett ska-krav sedan 2013 för de byggande bolagen och förvaltningarna att inom ramen för Enrpocentregeln avsätta medel för konst i samband med ny-, om- eller tillbyggnation. Göteborg Konst är bolagen och förvaltningarnas samarbetspart för utveckling och genomförande av konstprojekt.

Konsten kan komma in i olika faser av en stadsutveckling, som en konstnärlig förstudie som analyserar en situation eller som en aktivitet som skapar eller stärker mötesplatser. Det är viktigt att Göteborg Konst kommer in tidigt i planeringen så att relevanta processer kan skapas. När konsten samverkar med andra gestaltande kompetenser tillförs estetiska och kulturella mervärden till våra gemensamma livsmiljöer.

Vad innebär Enprocentregeln?

Stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1% av byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för konstgestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser. Det finns några undantag av teknisk karaktär som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet. Det är alltid möjligt att avsätta fler procent eller att flera byggbolag går samman när det ska byggas ett större bostadsområde.

Vi hjälper i den konstnärliga processen

Göteborg Konst har lång erfarenhet och professionell kompetens att arbeta med konst i de offentliga rummen och bidrar med rådgivning och stöd genom hela processen. Tillsammans diskuteras förutsättningar och hur urvalet av konstnär ska ske. Göteborg Konst har också ett ansvar gentemot kommunstyrelsen att följa upp varje konstnärligt projekt där 1%-regeln använts, oavsett om du samarbetat med Göteborg Konst eller ej. Därför är det viktigt att rapportera in de projekt som avser Enprocentregeln till Göteborg Konst.

Mer information:

⇒ Därför får Göteborg allt fler konstverk / GP-2018-10-22

⇒ Här besvarar vi vanliga frågor som uppstår vid upphandling av offentlig konstgestaltning (FAQ)

⇒ Så här kan processen se ut vid tillkomsten av ett nytt konstverk

Konstgestaltningar som tillkommit genom Enprocentregeln

⇒ Stadsbiblioteket, Yvonne T. Larsson, ”Går du ofta hit eller?”, 2014  (Läs mer)

⇒ Stadsbiblioteket, Kent Karlsson, ”Lorem ipsum”, 2014  (Läs mer)

⇒ Studentboende, Selma Lagerlöfs torg, Ekta & Ollio (Daniel Götesson & Jonathan Josefsson), väggmålning, 2015  (Läs mer)

⇒ Torshallen, klättervägg, Fredrik Norén, ”Mount Everest”, 2016  (Läs mer)

⇒ Göteborgs Hamn, ID-port, Runo Lagomarsino, ”Europa”, 2016  (Läs mer)

⇒ Bravida Arena, Per Petersson, ”TIFO”, 2016  (Läs mer)

⇒ Bravida Arena, Thomas Nordström & Annika Oskarsson, ”Alla möter alla”, 2016  (Läs mer)

⇒ Bostadshus, Egnahemsvägen, Åsa Greaker, ”Glaserad grönska”, 2016  (Läs mer)

⇒ Parkeringshuset Snipan, Första Långgatan, Martin Formgren, ”Albedo”, 2016  (Läs mer)

⇒ Redbergsparken, Alina Chaiderov, ”UT”, 2016  (Läs mer)

⇒ Jöns Rundbäcks plats, Klas Eriksson, ”We can be Local, just for one day”, 2016  (Läs mer)

Blidvädersgatan, Ragnhild Alexandersson, ”Naga”, 2016

⇒ Lorensbergsparken, Sara Nilsson, ”Kultur & Natur”, 2018  (Läs mer)

⇒ Utanför Scandinavium, Judith Hopf, ”A Line”, 2018  (Läs mer)

⇒ Santos Idrottshallar, Éva Mag, ”Jag + Du = Vi”, 2018  (Läs mer)

⇒ Återvinningscentral, Rannebergen, Ilja Karilampi, ”thinking thinking dot dot dot” , 2018  (Läs mer)

⇒ Askimsbadet, Jens Evaldsson, ”Askim Escape Pod”, 2018 (Läs mer)

⇒ Sävenäsverket, Jessica Lloyd-Jones, ”Forest Fuel”, 2018 (Läs mer)

⇒ Gångtunnel vid Fjäderharvsgatan, Angered, Pia Männikö, ”Forest Sound”, 2018 (Läs mer)

⇒ Lundenhallen, Michael Johansson, ”Game changer”, 2018 (Läs mer)