Konst på jobbet

Pekka Turunen, "Ligatne Latvia", fotografi på trä, 39x54 cm, inköpt till samlingen 2018 (bilden är något beskuren)

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst, både förvaltningar och bolag. Idag kan en utplacering ske ungefär 12-18 månader efter att en första kontakt inletts. Varje förfrågan behandlas i datumordning.

Vad som finns tillgängligt för utplacering varierar. I konstlagret samlas nyinköp tillsammans med återtagna verk. Inte heller ute i de kommunala verksamheterna är livet statiskt. Nya behov i samhället gör att helt nya verksamheter startas medan andra läggs ner. Förutom rent praktiska orsaker till förändringar kan en arbetsplats efter några år längta efter att se nya konstverk i sina lokaler. Detta innebär att Göteborg Konst oavbrutet hämtar hem konst samt gör ny- och omplaceringar.

Hur går det till?

En arbetsplats som vill ha konst anmäler sitt intresse till Göteborg Konst. Processen inleds med en översyn av de aktuella lokalerna och dialog om vilken konst som kan passa in i miljön och verksamheten. I nästa steg presenteras en kollektion av verk i skiftande tekniker och från olika tidsepoker. När arbetsplatsens medarbetare tackat ja placeras konsten ut i allmänna utrymmen där så många människor som möjligt kan ta del av den, till exempel samlingssalar, konferensrum, väntrum, entréer, korridorer, mottagningsrum, lunch- och personalrum. Utplaceringar sker inte längre i enskilda kontorsrum, med undantag av mottagningsrum och kontorsrum som har funktionen av att vara mindre mötesrum.

Göteborg Konst tar ut en engångsavgift per utlånat verk baserat på arbete, verkets teknik, storlek, etcetera. Summan varierar mellan 500, 700 eller 900 kronor per konstverk.

Ansvarig konstkontakt

Alla arbetsplatser med utplacerad konst måste utse en kontaktperson som kontinuerligt ser till konstverken, anmäler eventuella försvunna eller stulna verk och meddelar Göteborg Konst om det skett förändringar som påverkar konsten. Om ett verk stulits skall ansvarig kontaktperson polisanmäla stölden. Kopia på anmälan skall sedan skickas direkt till intendenten för samlingen på Göteborg Konst.

Olika uttryck

Eftersom att uppdraget inte handlar om regelrätt utsmyckning kan Göteborg Konst inte alltid tillmötesgå specifika önskningar som till exempel glad eller färgrik konst. Samlingen innehåller en varierad flora av olika konstnärliga uttryck. Grafiska blad varvas med svartvita teckningar, målningar blandas med reliefer och väggobjekt. Skulpturer spelar mot textil, glas och keramik. Äldre konst samverkar med nya uttryck. En bild, som vid första mötet kanske upplevs som svårtillgänglig kan efter tid avslöja nya, intressanta skikt.

⇒ Filmen ”Ut med konsten!” (2017)  Göteborg Konst på Vimeo.

Samtal om konsten

Vid utplaceringar sker ofta en naturlig dialog om konsten. Men för att ytterligare förankra och skapa djupare förståelse för vilka verk man som medarbetare möter på sin arbetsplats erbjuder Göteborg Konst en introduktion där alla får chansen att lyssna och ställa frågor. Ett sådant samtal ordnas enklast genom att ansvarig konstkontakt hör av sig till intendenten för konstsamlingen på Göteborg Konst:

Angelica Olsson,
E-post: angelica.olsson@kultur.goteborg.se,
Telefon: 031 368 32 61

Mer information:

⇒ Intresseanmälan – låna konst