Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten

  • Lager av göteborgshistoria i nytt ljudverk

    Konstnären Pia Sandströms nyproducerade verk Göteborgssviten: underjorden presenteras under Gibca.

  • En skimrande våg

    En skimrande våg och en påminnelse om yttrandefriheten – Hagavågen har invigts

  • Teckning av Helena Mutanen

    Helena Mutanens skulptur Teckning är en tolkning av en teckning som i sin tidigaste version publicerades i ett tyskt humormagasin från 1892.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.


Ny processledare

Frida Klingberg är ny processledare för stadens enprocentregel på Göteborg Konst. Här berättar hon lite om sin bakgrund och ger dessutom några fina tips på kulturupplevelser.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.