Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och tillsammans med många aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

RomanoParken – Sång om en plats
RomanoParken – Sång om en plats

Knutte Westers konstverk gestaltar en mosaik av romska minnen, berättelser och erfarenheter.

Konstinköp till samlingen 2019
Konstinköp till samlingen 2019

Här kan du se alla konstverk som köptes in till Göteborg Stads konstsamling under 2019.

Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst
Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst

Samlingsverket ”Inkommande kraft” sprider sig in och ut genom Kretslopp och vattens lokaler, inspirerat av fotosyntesen, kompost och soptippar.


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.

Vigintiquinque av Carl Hammoud

Syster Estrids gata på Guldheden har fått en ny konstgestaltning.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.