Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten

 • blodet i oss

  Ola Åstrands ljuskonstverk ”blodet i oss” lyser upp en tunnel i Kviberg i varmaste rött.

 • Skulpturen som föll in i grönskan

  Göran Bäckströms modernistiska lekskulptur från 1950-talet, ett bortglömt konstverk på Guldheden.

 • Teckning av Helena Mutanen

  Helena Mutanens skulptur Teckning är en tolkning av en teckning som i sin tidigaste version publicerades i ett tyskt humormagasin från 1892.

 • En skimrande våg

  En skimrande våg och en påminnelse om yttrandefriheten – Hagavågen har invigts


Intervju med Rören/Johannessen

Konstnärsduon om deltagarprocesser som metod för att förflytta maktperspektiv och bredda begrepp som upphov och ägande.

Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser, både förvaltningar och bolag, kan låna konst. Stadens konstsamling består idag av drygt nio tusen verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.