Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten

Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst
Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst

Samlingsverket ”Inkommande kraft” sprider sig in och ut genom Kretslopp och vattens lokaler, inspirerat av fotosyntesen, kompost och soptippar.

Språkträd i ett gyllene snitt
Språkträd i ett gyllene snitt

Meaning well while doing harm – nytt konstverk vid Skottårsgatan i Kortedala.

Lager av göteborgshistoria i nytt ljudverk
Lager av göteborgshistoria i nytt ljudverk

Konstnären Pia Sandströms nyproducerade verk Göteborgssviten: underjorden presenteras under Gibca.

En skimrande våg
En skimrande våg

En skimrande våg och en påminnelse om yttrandefriheten – Hagavågen har invigts


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.

Teckning av Helena Mutanen

Helena Mutanens skulptur Teckning är en tolkning av en teckning som i sin tidigaste version publicerades i ett tyskt humormagasin från 1892.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.