Stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga gestaltningar och köpa in till och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer om verksamheten

Lager av göteborgshistoria i nytt ljudverk
Lager av göteborgshistoria i nytt ljudverk

Konstnären Pia Sandströms nyproducerade verk Göteborgssviten: underjorden presenteras under Gibca.

En skimrande våg
En skimrande våg

En skimrande våg och en påminnelse om yttrandefriheten – Hagavågen har invigts

Jag vill inte bada!
Jag vill inte bada!

Per Falks skulptur från 1970 innehåller en spännande dynamik mellan kvinnan och det skrikande barnet i hennes famn.

Teckning av Helena Mutanen
Teckning av Helena Mutanen

Helena Mutanens skulptur Teckning är en tolkning av en teckning som i sin tidigaste version publicerades i ett tyskt humormagasin från 1892.


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst. I stadens konstsamling finns verk med en mångfald av konstnärliga uttryck.

Open call: Konstgestaltning Friskväderstorget

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning till en garagebyggnad vid Friskväderstorget i Norra Biskopsgården.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.