Stadens konstenhet

Vi tar konsten ut i staden. Oavsett vem du är ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Det är vårt uppdrag. Genom vår samlade kompetens och tillsammans med många aktörer gör vi plats för fler röster och för konst som överraskar, stör och berör.

Konstinköp till samlingen 2019
Konstinköp till samlingen 2019

Här kan du se alla konstverk som köptes in till Göteborg Stads konstsamling under 2019.

Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst
Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst

Samlingsverket ”Inkommande kraft” sprider sig in och ut genom Kretslopp och vattens lokaler, inspirerat av fotosyntesen, kompost och soptippar.

En skimrande våg
En skimrande våg

Hagavågen – En skimrande våg och en påminnelse om yttrandefriheten.


Open call: Konstgestaltning för Kulturhuset Bergsjön

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning för Kulturhuset Bergsjön med tillhörande torgyta.

Open call: Två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg

Nu gör vi en upphandling av två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg och hennes gärning.


Enprocentregeln

Läs om vad regeln innebär och vilka konstgestaltningar som tillkommit i Göteborg de senaste åren tack vare Enprocentsregeln.

FAQ – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.